Bản quyền của các bộ đề thi?

Dự án Ztest.vn là dự án cung cấp các công cụ tin cậy giúp đối tượng học sinh, sinh viên và người đi làm nâng cao năng lực bản thân thông qua việc tự tìm hiểu, đánh giá về xu hướng tính cách, kỹ năng, năng lực của bản thân và thường xuyên rèn luyện để nâng cao năng lực, chuẩn bị tốt tâm lý, tự tin trong giải quyết vấn đề, xử lý tình huống trong công việc và cuộc sống, đặc biệt là giúp học sinh, sinh viên vượt qua các kỳ thi một cách tốt nhất. 

Dự án Ztest.vn quản lý bởi Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trí tuệ Tài năng – Giấy phép hoạt động kinh doanh 0309910614 cấp bởi Sở Kế hoạch & Đầu Tư TPHCM tháng 4/2010. Dự án đã được đăng ký và chấp thuận bởi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương tháng 1/2020.

Các Bộ đề thi, trắc nghiệm, các sản phẩm trên Ztest.vn là sản phẩm được biên soạn và có bản quyền thuộc Dự án Rèn luyện năng lực dành cho học sinh, sinh viên – Ztest.vn. Mọi hình thức xuất bản, sao chép, phân phối dưới dạng văn bản in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là hành vi phát tán hơn 10% ấn phẩm trên mạng internet mà không có sự cho phép của Dự án Ztest.vn, quản lý bởi công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trí tuệ Tài năng, đều vi phạm pháp luật và tổn hại đến bản quyền của Công ty chúng tôi.