Cấu trúc đề thi như thế nào?

Cấu trúc đề thi Đánh giá năng lực được bám sát theo đề mẫu công bố bởi ĐH Quốc Gia TPHCM ngày 12/12/2019. Đề thi gồm 120 câu hỏi the hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 150 phút, bao gồm 3 phần:

Phần ngôn ngữ: gồm 20 câu hỏi về ngôn ngữ tiếng Việt và 20 câu ngôn ngữ – tiếng Anh.

Phần toán học, tư duy logic & phân tích số liệu: gồm 10 câu hỏi toán học, 10 câu hỏi tư duy logic và 10 câu hỏi phân tích số liệu.

Phần giải quyết vấn đề: gồm các câu hỏi liên quan đến kiến thức khoa học xã hội và khoa học tự nhiên: 10 câu hỏi Hoá học, 10 câu hỏi Vật lý, 10 câu hỏi Sinh học, 10 câu hỏi Địa lý và 10 câu hỏi Lịch sử.

Chi tiết về nội dung các phần, điểm số phân bố như thế nào, bạn xem ở bài Cấu trúc đề thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia TPHCM nhé.