Đề thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia TPHCM có khó không?

Đề thi được đánh giá theo phương pháp trắc nghiệm gồm 120 câu hỏi trong thời gian 150 phút. Các câu hỏi sẽ được phân bố từ cơ bản đến khó đòi hỏi sự tư duy phân tích, giải quyết vấn đề. Các câu hỏi được tích hợp các kỹ năng đọc hiểu, phân tích vấn đề để đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh bao gồm sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Nội dung bài thi được bao gồm đầy đủ về mặt kiến thức và tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.Do vậy, bạn cần nắm vững các kiến thức chương trình phổ thông là có thể làm được đa số các câu hỏi. Đồng thời, bạn cần luyện thêm phần tư duy, giải quyết vấn đề và tâm lý thi nữa thì có thể có kết quả tốt trong kỳ thi. Bộ đề thi thử Đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia TPHCM giúp bạn ôn luyện và tự tin tham dự kỳ thi.