Đề thi được trình bày ở dạng nào? Có làm được trên điện thoại không?

Các đề thi đều ở dạng câu trắc nghiệm trực tuyến trên trang web cho phép tra cứu nhiều lần, bất kỳ nơi đâu qua các thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh.