Em nên luyện bộ đề thi như thế nào?

Các đề thi trong bộ đề có độ khó tăng dần, thí sinh cần làm theo thứ tự này.

Thí sinh được khuyến khích làm nhiều lần mỗi đề thi để ôn tập kiến thức, luyện tập sự nhạy bén của tư duy phân tích logic và giải quyết vấn đề, làm quen với các câu hỏi giải quyết vấn đề thực tế.

Mỗi lần làm đề thi, các câu hỏi và câu trả lời sẽ được đưa ra ngẫu nhiên, thí sinh nên luyện làm nhiều lần và tập trung làm mỗi lần dưới 150 phút, cho đến khi đạt kết quả trên 1.100 điểm. Sự tập trung khi làm đề thi rất quan trọng để giúp thí sinh rèn luyện các câu hỏi đòi hỏi sự tư duy, phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề.

Sau nhiều lần làm đề thi, nếu thí sinh nhận thấy tổng điểm của phần nào trong cấu trúc đề thi thấp, thì hãy giành thời gian xem lại kiến thức cơ bản của phần kiến thức đó.

Luyện hết 10 đề thi này, thí sinh sẽ có được kiến thức ôn tập tốt, làm quen với các câu hỏi tình huống, giải quyết vấn đề và chuẩn bị tâm lý tự tin cho kỳ thi.