Luyện bộ đề thi có bảo đảm giúp em vượt qua kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia TPHCM không?

Luyện bộ đề thi giúp thí sinh tự tin làm bài thi, đạt kết quả cao và chắc chắn hơn cơ hội xét tuyển vào đại học.
Luyện bộ đề thi bảo đảm giúp thí sinh tập trung ôn tập tốt kiến thức, chuẩn bị tâm lý tự tin khi làm bài thi theo dạng Đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia TPHCM.
Bộ 10 đề thi được chọn lọc từ ngân hàng 2.500+ câu hỏi phân bố bao quát từ cơ bản đến khó đòi hỏi sự tư duy phân tích, giải quyết vấn đề tích hợp với các kỹ năng đọc hiểu, sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic và xử lý số liệu. Các đề thi bao gồm đầy đủ về mặt kiến thức về toán, ngôn ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.
Hiện đã có hơn 40 trường đại học hàng đầu trên cả nước đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM.