Mua theo nhóm thì có được ưu đãi không?

Chúng tôi có chính sách ưu đãi từ 10% đến 30% cho các học sinh đặt mua theo nhóm, theo câu lạc bộ, nhóm học sinh do giáo viên hướng dẫn ôn tập, lớp, trường,…

Bạn hãy gởi email đến ztest.contact@talentmind.edu.vn hoặc gọi số điện thoại 037 300 4648 nêu rõ yêu cầu, cung cấp danh sách học sinh để chúng tôi hướng dẫn chi tiết nhanh chóng.