Nguồn và phạm vi kiến thức của bộ đề thi?

Bộ đề thi thử Đánh giá năng lực – ĐH Quốc Gia TPHCM được biên soạn bám sát đề thi Đánh giá năng lực 2019 và Đề thi mẫu công bố bởi ĐH Quốc Gia TPHCM ngày 12/12/2019.
Mỗi đề thi bao gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm được phân bố theo cấu trúc đề thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia TPHCM. Kiến thức các câu hỏi được bao gồm trong phần kiến thức THPT lớp 12, lớp 11 và lớp 10.
Các câu hỏi về ngôn ngữ sẽ đánh giá kiến thức văn học, khả năng dùng từ, khả năng đọc hiểu, khả năng phân tích bài viết Tiếng Việt và Tiếng Anh.
Các câu hỏi toán, tư duy logic và phân tích số liệu sẽ bao gồm các vấn đề toán phổ thông, các bài suy luận và xác định các quy luật logic, các bài phân tích và chọn phương án trả lời tương ứng với từng bảng số liệu cho trước.
Các câu hỏi giải quyết vấn đề bao gồm các vấn đề liên quan đến kiến thức khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.