Tác giả của các bộ đề thi thử ĐGNL Kỳ thi Đánh giá năng lực – ĐH Quốc Gia TPHCM 2020 ?

Các bộ đề thi do nhóm giáo viên TPHCM cộng tác với Ztest.vn có uy tín và kinh nghiệm luyện thi đánh giá năng lực và luyện thi tốt nghiệp THPT biên soạn.
Mỗi đề thi đều được biên soạn cẩn thận qua các khâu: biên soạn ngân hàng câu hỏi; định lượng độ phức tạp của từng nhóm câu hỏi bám sát đề thi mẫu Đánh giá năng lực 2020; thử nghiệm đề thi với nhóm thí sinh chọn lọc; đánh giá và cập nhật đề thi trước khi công bố xuất bản.