Trường nào chấp nhận kết quả của Kỳ thi Đánh giá năng lực – ĐH Quốc Gia TPHCM?

Hiện tại đã có hơn 40 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực 2020 – ĐH Quốc Gia TPHCM bao gồm 10 trường đại học, đơn vị thuộc ĐH Quốc Gia TPHCM, 25 trường đại học khu vực phía nam như ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Công nghiệp TPHCM,.. 8 trường đại học, đơn vị thuộc ĐH Đà Nẵng, và nhiều trường đại học khác.

Bạn xem chi tiết danh sách các trường tại đây.