testing

Chào mừng bạn đến với Đề thi thử - Đánh giá năng lực - ĐHQG TP.HCM - Đợt 3

Đề thi bao gồm 120 câu phân bố thành 3 phần chính như sau:

Phần 1: Ngôn ngữ (40 câu: từ câu 1 đến câu 40)

    • Tiếng Việt: 20 câu - Tiếng Anh: 20 câu

Phần 2: Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu (30 câu: từ câu 41 đến câu 70)

    • Toán học: 10 câu - Tư duy logic: 10 câu - Phân tích số liệu: 10 câu

Phần 3: Giải quyết vấn đề (50 câu: từ câu 71 đến câu 120)

    • Hoá học: 10 câu - Vật lý: 10 câu - Sinh học: 10 câu - Địa lý: 10 câu - Lịch sử: 10 câu

Tổng thời gian làm bài: 150 phút
Bài thi chỉ được phép làm 01 lần / thí sinh; quá thời gian, hệ thống tự động nộp bài!

Lưu ý:

  • Chỉ có các thí sinh đạt trên 250 điểm mới có thể tham khảo đáp án.
  • Bạn sẽ được tham khảo kết quả bài thi và đáp án sau khi thi. Kết quả này sẽ không gởi về email.

BẢNG CÂU HỎI

You need to be registered and logged in to take this quiz. Log in or Register