Trắc Nghiệm Hướng Nghiệp

Khám phá nhóm ngành nghề phù hợp với xu hướng tính cách của bạn
Đánh giá năng lực học tập của bạn phù hợp với nhóm tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học.

Exploring professions2

HÃY BẮT ĐẦU TRẮC NGHIỆM! MIỄN PHÍ!

Trắc nghiệm hướng nghiệp sẽ giúp bạn:

  • Tìm ra nhóm ngành nghề phù hợp với bản thân
    • Xu hướng tính cách của bạn phù hợp với nhóm ngành nghề nào? Nhóm ngành nghề Kỹ thuật, Nghiên cứu, Tổ chức, Xã hội, Nghệ thuật hay Quản lý – Luật – Kinh tế?
  • Đánh giá năng lực học tập phù hợp với nhóm ngành, tổ hợp môn xét tuyển
    • Bạn giỏi môn Toán, Lý, Hoá, Văn, Sinh, Ngoại ngữ,… Năng lực học tập của bạn phù hợp với nhóm tổ hợp môn xét tuyển nào? Trường nào, ngành học nào sẽ xét tuyển tổ hợp môn đó? 
  • Hơn triệu người đã trắc nghiệm…
    • Hơn triệu người đã trắc nghiệm để xác định ngành nghề phù hợp với xu hướng tích cách của bản thân và xem thử năng lực học tập của mình phù hợp xét tuyển nhóm ngành nghề nào.