Chương trình 8/3

Chào mừng bạn đến với Thách thức ngày 8/3.

Bạn sẽ phải trả lời 5 câu hỏi trong thời gian là 50 giây.

Bạn chỉ được trả lời một lần và không được quay lại câu hỏi trước đó.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng thì hãy nhấn nút "Bắt đầu" nhé.

This quiz must be completed in 0.8 minutes.

Leave a Comment