Chương trình 8/3

Chào mừng bạn đến với Thách thức ngày 8/3.

Bạn sẽ phải trả lời 5 câu hỏi trong thời gian là 50 giây.

Bạn chỉ được trả lời một lần và không được quay lại câu hỏi trước đó.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng thì hãy nhấn nút "Bắt đầu" nhé.

đề thi này cần phải được hoàn thành trong thời gian 0.8

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)