Đáp án – Đề thi thử ĐGNL đợt 5

Đáp án đề thi thử ĐGNL lần 5 – 13, 14/06/2020

Lưu ý:

  • Đáp án của mỗi câu hỏi được ghi chú “correct” cho câu trả lời đúng và “wrong” cho câu trả lời sai của bạn.
  • Đáp án này chỉ được phép tham khảo đến 12PM 17/06/2020.
N/a