Bài thi tự luận khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 TĐN – Demo

Chào mừng bạn đến với Đề luyện thi 1 - Bài thi Tự Luận - Tuyển sinh vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM.

Bài thi Tự Luận:

  • Bao gồm 8 câu - Thời gian làm bài 45 phút
  • Nội dung: Khảo sát năng lực tư duy, ngôn ngữ, phán đoán và suy luận

BẢNG CÂU HỎI

TDN - TL - Q1

1. Select your answer in the drop box (6 points):

Statements: Turn off lights when you leave a room.  

Statements: Set the cooling system at a temperature that is too low.  

Statements: The earth is warming. 

Statements: Reduce use of paper and put waste in the right bins.  

Statements: Bag it yourself.

Statements: Use plastic bags to store the foods.