Bài thi trắc nghiệm khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 TĐN – Demo

Chào mừng bạn đến với Đề luyện thi 1 - Bài thi Trắc Nghiệm - Tuyển sinh vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM.

Bài thi Trắc Nghiệm:

  • Bao gồm 24 câu - Thời gian làm bài 45 phút
  • Nội dung: Khảo sát năng lực tư duy, vận dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống

BẢNG CÂU HỎI

TDN - Tư duy, Toán

1. Look at the below sequence of numbers. Choose the correct answer for the (?)

                  6, 10 , 18, 34, (?)

2. MTD is to PXB as FRJ is to ?