Luyện năng lực ngày 106 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Ion nào khó bị khử nhất trong các ion dưới đây?


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 106 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

    1. Chào em, ở câu này đơn giản có thể hiểu đơn giản là Na là kim loại mạnh hơn 3 kim loại còn lại nên khó bị khử nhất.

Leave a Comment