Luyện năng lực ngày 112 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Thầy có 5 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh và 3 viên bi vàng. Thầy lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi bất kỳ.

Tính xác suất để 3 viên bi có 3 màu khác nhau


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment