Luyện năng lực ngày 117 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Lấy m gam bột đồng kim loại đem hòa tan hết trong dung dịch axit nitric, có 896 mL khí NO2 và 448 mL khí NO thoát ra (các thể tích khí đo ở đktc). Trị số của m là:


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment