Luyện năng lực ngày 124 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Cho mặt cầu (S) tâm tại  gốc tọa độ, bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song

với mặt phẳng (P): z + 4 =  0 và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment