Luyện năng lực ngày 125 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Catot của một tế bào quang điện làm bằng Xesi có giới hạn quang điện là 660nm.

Chiếu vào catốt ánh sáng tử ngoại có bước sóng 330nm. Động năng ban đầu cực đại của quang electron là:


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment