Luyện năng lực ngày 128- Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Tìm phép tu từ trong đoạn thơ sau: 

“Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,

Một tay chôn biết mấy cành phù dung!”

                   (Truyện Kiều - Nguyễn Du)


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment