Luyện năng lực ngày 130 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(0;8;0), B(−4;6;2), và C(0;12;4). Viết phương trình mặt cầu đi qua 3 điểm A , B , C và có tâm thuộc mặt phẳng (Oyz)


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment