Luyện năng lực ngày 132 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. “Phần lớn học sinh học hành nghiêm túc là những học sinh có động lực học tập và phần lớn học sinh có động lực học tập sẽ có thành tích tốt.

Hơn nữa, tất cả những học sinh có thành tích tốt đều là những người làm việc chăm chỉ.”. Nếu đây là khẳng định đúng thì 

                                                                                                            (Trích Bộ đề thi thử ĐGNL của Ztest.vn)


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment