Luyện năng lực ngày 136 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = (x+1)(x-2)3(x-3)3(x+5)4 . Hỏi hàm số y= f(x) có mấy điểm cực trị?


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment