Luyện năng lực ngày 140 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Có 5 bạn: Phúc, Duy, Đức, Khanh và Linh cùng nhau đi ăn tại Landmark 81. Ngày hôm đó, các bạn chỉ ăn beefsteak và tôm hùm sốt rượu vang. Biết rằng: Phúc và Duy luôn ăn cùng 1 món; Duy và Khanh luôn ăn khác món; Đức và Tuyết ăn cùng một món; Tuyết và Khanh luôn ăn khác món. Vậy nếu Đức ăn tôm hùm sốt rượu vang thì nhận định nào sau đây chắc chắn đúng:


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment