Luyện năng lực ngày 150 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Có 5 bạn: Quyết, Tâm, Đậu, Đại, Học cùng tham gia Kì thi ĐGNL. Biết rằng: 

Quyết cao điểm hơn Tâm.

Đại cao điểm hơn Học.

Đậu có số điểm cao thứ hai. Nếu Đại có điểm số thấp hơn Tâm thì:


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment