Luyện năng lực ngày 158 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 3a, AD = 4a, SA⊥(ABCD) góc giữa SC và đáy bằng 45°. Thể tích hình chóp S.ABCD bằng

 


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment