Luyện năng lực ngày 160 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Trong bộ phim Train to Busan; một nhà khoa học đã xác định được tốc độ lây nhiễm như sau: Cứ sau mỗi phút thì một zombies sẽ lây nhiễm thêm 2 người. Giả sử lúc đầu có 5 zombies thì sau một tiếng sẽ có bao nhiêu người bị lây nhiễm

 

 


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 160 – Toán, Tư duy logic”

Leave a Comment