Luyện năng lực ngày 162 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Bộ đề thi ĐGNL có tổng cộng 120 câu trắc nghiệm chia thành 3 phần: 40 câu Ngôn ngữ; Toán, 30 câu Tư duy logic và Phân tích số liệu; 50 câu Giải quyết vấn đề. Hỏi nếu thầy có 80 câu ngôn ngữ; 70 câu phần Toán và 100 câu phần quyết vấn đề thì có thể soạn thành bao nhiêu bộ đề chỉ cần thỏa mãn cấu trúc như trên?

 

 

 


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment