Luyện năng lực ngày 164 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Có 7 bạn Quyết, Tâm, Thi, Đánh, Giá, Năng, Lực cùng tham gia Đợt thi thử ĐGNL của Ztest.vn. Biết rằng Quyết cao điểm hơn Đánh và Giá. Thi thấp điểm hơn Năng nhưng cao hơn Lực. Hỏi nếu Tâm cao điểm hơn Quyết thì có thể kết luận


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment