Luyện năng lực ngày 183- Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Một mạch điện không phân nhánh gồm 3 phần tử: R = 80 Ω, C = 10-4/2 Π (F) và cuộn dây không thuần cảm có L = 1/ Π (H), điện trở r = 20 Ω. Dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức i = 2cos(100t -Π/6)(A). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là:

 


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment