Luyện năng lực ngày 195 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Có 7 bạn Chúc, Em, Đạt, Kết, Quả, Tốt, Nhất cùng tham gia Kì thi ĐGNL. Biết rằng Chúc xếp vị thứ 2. Kết và Quả xếp hạng liên tiếp nhau. Tốt xếp trước Nhất 1 hạng. Đạt xếp sau Chúc. Hỏi ai chắc chắn là người đứng đầu Kì thi ĐGNL?

 

 


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 195 – Toán, Tư duy logic”

  1. Huỳnh Thị Tố Oanh

    Có 5 bạn là Tùng, Bình, Chi, Duy, Kha. Các bạn được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao theo số ngoại ngữ các bạn có thể nói được. Biết rằng tổng số ngôn ngữ các bạn có thể nói đều khác nhau: Tùng nói được tiếng Anh và tiếng Pháp, Bình nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Trung, Chi nói được tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Duy nói ít hơn Kha một thứ tiếng. Vậy ta có thể kết luận thứ tự sắp xếp các bạn như sau (từ thấp đến cao)?
    Cho em hỏi câu này làm sao ạ?

    1. Chào em,

      Trong bài đăng này không có câu hỏi trên. Nếu em muôn hỏi về cách làm bài của bộ 10 đề thì em truy cập Facebook Group riêng của Page nhé.

Leave a Comment