Luyện năng lực ngày 197- Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Trong thí nghiệm Y-âng cho ánh sáng có bước sóng 0,48 µm, khoảng cách giữa hai khe là 1mm; khoảng cách từ hai đến mà là 1m. Tìm số vân sáng trong đoạn MN biết xM = 4mm; xN = 13mm


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

4 bình luận về “Luyện năng lực ngày 197- Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)