Luyện năng lực ngày 46 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Có 16 viên bi có đủ 3 màu, trong đó có 8 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu vàng. Vậy xác suất để lấy được 4 viên bi có đủ 3 màu là?

 


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

3 thoughts on “Luyện năng lực ngày 46 – Toán, Tư duy logic”

  1. Đầu tiên, mình sẽ tính cách lấy được 4 viên bi từ 16 viên bi (16C4) = 1820 cách chọn
   Chọn 4 viên bi mình sẽ có 3 cách
   + Chọn được 2 bi đỏ – 1 bi xanh – 1 bi vàng = 8C2*5C1*3C1 = 420 cách chọn
   + Chọn được 1 bi đỏ – 2 bi xanh – 1 bi vàng = 8C1*5C2*3C1 = 240 cách chọn
   + Chọn được 1 bi đỏ – 1 bi xanh – 2 bi vàng = 8C1*5C1*3C2 = 120 cách chọn
   => Vậy có tổng cộng = 420 + 240 + 120 = 780 cách chọn
   Do đó xác suất mình chọn được 4 viên bi có đủ 3 màu là P = 780/1820 = 3/7
   Bài này mình dùng tổ hợp, chứ không phải chỉnh hợp em nhé!

   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment