Luyện năng lực ngày 54 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Cho 3 đường thẳng:

d1: 3x + 8y - 12 = 0

d2: 6x + 3y + 15 = 0

d3: mx + 4y + 4= 0

Giá trị m để 3 đường thẳng đồng quy là?


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 54 – Toán, Tư duy logic”

  1. Chào em, để giải câu này, em phải nắm được thế nào là 3 đường thẳng đồng quy.
   Cô có thể nói một cách để em dễ hình dung là 3 đường thẳng đồng quy là cùng giao nhau tại 1 điểm (có 1 điểm chung)
   Do đó, từ (d1) và (d2) em có thể tìm được điểm chung M
   Và M cũng thuộc (d3), thay vào em sẽ tìm được đáp án nhé!
   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua
   Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment