Luyện năng lực ngày 56 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Bán 12 viên kẹo với mức giá 10$ mang lại khoản lỗ a%. Bán 12 viên kẹo với giá 12$ mang lại lợi nhuận a%. Giá trị của a là?


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 56 – Toán, Tư duy logic”

  1. Em tham khảo cách giải sau em nhé!
   Gọi x($)là giá mua 1 viên kẹo => giá mua 12 viên kẹo là 12x
   – Khi bán với giá 10$/viên kẹo thì giá tiền bán được 12 viên là 12*10=120$
   Khoản lỗ khi bán với giá 10$ là: (12x-120)*100/12x = a% (1)
   – Khi bán với giá 12$/viên kẹo thì giá tiền bán được 12 viên là 12*12=144$
   Khoản lời thu được khi bán với giá 12$ là: (144-12x)*100/12x = a% (2)
   – Từ (1) và (2) ta được: (12x-120)/12x = (144-12x)/12x <=> 12x-120=144-12x => x=11$
   – Thế x=11$ vào (1) ta được a% = (12*11-120)*100/12*11 = 100/11

   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua
   Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment