Luyện năng lực ngày 57 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Chiếu bức xạ có bước sóng l = 0,4 mm vào catôt của một tế bào quang điện. Biết công thoát electron của kim loại làm catôt là A = 2 eV, điện áp giữa anôt và catôt là UAK = 5 V. Tính động năng cực đại của các quang electron khi tới anôt.


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 57 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

    1. Chào em, để làm được bài này em cần hiểu rõ được hiện tượng: Vì UAK > 0 nên cường độ điện trường sẽ có chiều từ A tới K. Do đó, lực điện trường sẽ có chiều từ K tới A. Vậy, lực điện trường sẽ có tác dụng gia tốc cho vật. Do đó động năng cực đại của quang electron khi tới Anot sẽ bằng = Động năng cực đại khi bức ra khỏi Catot + qU. Chúc em học tốt! Nếu em muốn tăng tốc luyện đề và ôn luyện thật kĩ cho Kì thi ĐGNL thì em có thể tham khảo Bộ 10 Đề thi thử ĐGNL của Ztest.vn.

Leave a Comment