Luyện năng lực ngày 58 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. An đã mua 80 cây bút chì và bán chúng với mức lỗ bằng với giá bán của 20 cây bút chì. Giá mua của 80 cây bút chì bằng bao nhiêu lần giá bán của 80 cây bút chì?


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 58 – Toán, Tư duy logic”

  1. Em tham khảo cách giải sau nhé:
   Gọi x,y lần lượt là giá mua và giá bán của 1 cây bút chì.
   => Khoản lỗ khi bán 80 cây bút chì là: 80(x-y)
   Giá bán của 20 cây bút chì là: 20y
   Theo đề bài ta có: 80(x-y) = 20y
   => 80x = 100y => y = 80x/100
   Giá bán của 80 cây bút chì là: 80y = 80(80x/100)= 64x
   Giá mua gấp số lần giá bán của 80 cây bút chì là: 80x/80y = 80x/64x = 1,25

   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua
   Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment