Luyện năng lực ngày 68 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Bốn bạn Hưng, Ngân, Thuận, Linh cùng tham gia thi thử ĐGNL do Ztest tổ chức.
Bạn Thuận cao điểm hơn bạn Linh. Bạn Ngân cao điểm hơn bạn Hưng nhưng lại thấp hơn điểm bạn Linh. Vậy ai là người điểm thấp nhất?


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment