Luyện năng lực ngày 78 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Phép tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ sau:

"Bóng hồng nhác thấy nẻo xa

Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai."

(Truyện Kiều - Nguyễn Du)


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 78 – Ngôn ngữ”

    1. Chào em, Hoán dụ là tên gọi sự vật, hiện tượng khái niệm này bằng tên của một sự vật, hiện tượng khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm là tăng sự tưởng tượng, hình ảnh cho sự diễn đạt. “Bóng hồng”, “hồng nhan”, “má hồng”,… thường được sử dụng để gia tăng hình ảnh diễn đạt về người phụ nữ. Chúc em học tốt!
      Nếu em vẫn chưa có tài liệu về dạng này thì có thể tham khảo Bộ 10 Đề thi Đánh giá năng lực tại: http://bit.ly/10dethidgnl. Khi mua bộ đề em sẽ được làm tới 1200 câu hỏi và được thầy cô hướng dẫn tận tình những phần mà em chưa hiểu.

Leave a Comment