Luyện năng lực ngày 81 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. 5 bạn Bảo, Kiệt, Gia Linh, Thưởng và Ngọc  tham gia trả lời câu hỏi IQ. Biết rằng nếu Kiệt trả lời thì Bảo cũng sẽ trả lời

Gia Linh sẽ trả lời nếu Thưởng không trả lời

Nếu Kiệt trả lời thì Thưởng sẽ không trả lời. Vậy nếu Kiệt trả lời thì: 


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment