Luyện năng lực ngày 95 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Cho luồng khí hiđro dư tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp các oxit: CuO; Al2O3; Fe2O3; MgO và ZnO nung nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, phần chất rắn thu được gồm:


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment