Ôn luyện TĐN – Ngày 33 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Incisors are the teeth at the front of the mouth, and the incisors are used for cutting. Behind the incisors are the teeth used to tear or rip (xé toạc) food. These are called the canine teeth. Canine teeth are usually more pointed (sắc nhọn) than the other teeth. The flatter teeth in the rear (phía sau) of the mouth are called premolars and molars; the premolars and molars are used for mashing and grinding (nghiền nát). According to the passage, in order to eat hard candies, which part of the teeth should we use?

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment