Ôn luyện TĐN – Ngày 35 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. When you hear the words endangered or extinct, you may think of rhinos, tigers, and other wildlife. But languages can also become endangered and extinct. Linguists, people who study languages, say about half the world’s 6,500 languages are in trouble. Some have fewer than five living speakers, and nearly 3,000 may disappear in the next 100 years.

Over the next 100 years, linguists believe:

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment