Ôn luyện TĐN – Ngày 36 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. One day, Mr.Fox took a walk in the wood and saw Ms.Crow (con quạ) landing on a tree branch. She had a piece of cheese and Mr.Fox wanted to have this cheese. So, Mr.Fox had a plan to get Ms.Crow’s cheese. He praised (khen ngợi) her as much as he could. Ms.Crow was very happy and she began to sing. So, the cheese fell down until it popped into Mr.Fox’s mouth. Mr.Fox said “What a silly crow! You are the most stupid bird”.

What is the lesson from this story?

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment