Ôn luyện TĐN – Ngày 38 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. On the plane, a crow (con quạ) told the flight attendant (tiếp viên hàng không): "Give me a glass of water." A pig heard and imitated (bắt chước):"I want a glass of water too". The flight attendant threw both the pig and crow out of the cabin. The crow laughed and said to the pig, "Are you stupid? I can fly, but you can't".

What is the lesson from this story?


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment