Ôn luyện TĐN – Ngày 42 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Most public libraries now offer all visitors—kids and adults alike—free access to all sites on the Internet. Just like any powerful tool, limits must be placed on it. After all, not all sites are good for children or appropriate for them. Some are violent. Some, in the name of free speech (tự do ngôn luận), say irresponsible (vô trách nhiệm) things . Others feature incorrect information for research. And many should be labeled “For Adults Only .” Which statement is correct?

 

 

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment