Ôn luyện TĐN – Ngày 44 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Whenever something is burned, fuel in a car, coal to make electric power, or trees to clear land for farming, pollution goes into the air. Part of pollution is carbon dioxide gas (khí CO2). Many scientists and environmentalists believe that the only way to stop global warming is to cut down on carbon dioxide pollution. To reach such a goal, people throughout the world would have to cooperate (hợp tác) and look for new ways to reduce pollution.

Choose the correct statement.

 


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment