Ôn luyện TĐN – Ngày 49 – Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1. Greg took the pen out of his pants pocket. He took his keys out of his pants pocket. He took his cell phone out of his pants pocket. He took his wallet out of his pants pocket. He put everything into a plastic tray. He took his shoes off. Greg was at the airport. He had to get on the airplane. But he had to pass through security first. He passed through security. He put his pen and keys back into his pocket. He put his cell phone and wallet back into his pocket. He put his shoes back on his feet. He got on the airplane.

What wasn't in Greg's pants pocket?


 

Hãy ôn tập theo kế hoạch luyện thi với bộ 25 đề luyện thi ngay từ bây giờ để rèn luyện năng lực và chuẩn bị tâm lý tự tin với kỳ thi Khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM – 2020

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment